Cursus VIHB afvalstoffen

Alle bedrijven die zich in Nederland bezig houden met het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten vermeld staan op de VIHB-lijst (Wet Milieubeheer).

Datum : 30 maart 2023
Locatie : Nieuwegein

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, per spoor of over het water.

Ook buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de VIHB lijst staan.

Om voor registratie in aanmerking te komen ( het VIHB nummer aanvragen) moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid is.

De eis vakbekwaamheid betekent dat u in het bezit bent van het Vakdiploma Afvalstoffen. De andere twee vereisten zijn eenvoudig administratief af te wikkelen.

IMAG Opleiding & Advies organiseert regelmatig de opleiding VIHB. Snel, voordelig en onder zeer deskundige begeleiding tijdens, maar ook ná de opleiding. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselt hij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereid voor het examen.

De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen (van ieder 8 lesuren). Een lunch wordt door ons verzorgd.

De cursuskosten bedragen € 525 per persoon (excl. BTW) (inclusief lesmateriaal, examentraining, schrijfmateriaal en lunch)

Cursusdata: 30 en 31 maart of 15 en 16 juni 2023

Meer informatie over Imag BV